Exekučné podania

Exekučné konanie je osobitný druh konania, v ktorom dochádza k nútenému vymáhaniu povinností, ktoré boli uložené právoplatných exekučným titulom, napr.: rozsudkom. Ak ste sa dostali do pozície oprávneného – veriteľa alebo povinného – dlžníka v exekučnom konaní poradíme Vám alebo pre Vás vypracujeme potrebné podanie.