Mimosúdne konanie

Veľa sporov, ktoré ľudia v dnešnej dobe vedú, vzniká väčšinou v dôsledku nedostatočnej komunikácie, prípadne vnesením priveľa emócií do situácie. Pritom mimosúdne konanie je veľmi efektívny a lacný spôsob ako zmierlivo vyriešiť vzniknutý konflikt a ochrániť svoje práva. Na základe Vašich informácií zvážime situáciu a navrhneme riešenie.