Ako na to?

  1. Pošlite e-mail na adresu online@ba-advokat.sk v ktorom uveďte Vaše identifikačné údaje a popis Vášho právneho problému alebo zadanie požiadavky na právnu službu a Vaše prípadné otázky
  2. Ak je súčasťou právnej služby posúdenie dokumentov nezabudnite ich priložiť k e-mailu
  3. V priebehu niekoľkých hodín (spravidla do 24) Vám bude odoslaný e-mail, v ktorom bude uvedený čas, potrebný na poskytnutie právnej služby (podľa zložitosti problému od 1 hodiny až do 5 pracovných dní) a navrhovaná odmena za poskytnutie právnej služby. Súčasťou e-mailu môžu byť aj doplňujúce otázky týkajúce sa Vášho právneho problému. V závere nájdete údaje o spôsobe platby za právne služby online
  4. Až momentom zaplatenia odmeny (pripísania príslušnej sumy na účet advokáta) je Vaša objednávka záväzná a začína plynúť lehota na poskytnutie právnej služby
  5. Poskytnutie právnej služby online je zavŕšené zaslaním e-mailu, ktorý bude obsahovať Vami zadanú spracovanú požiadavku (napr.: zmluvu, podanie, právny rozbor a pod.) a prípadné odpovede na Vaše doplňujúce otázky