Podania na súdy

V podnikateľskom, ale i súkromnom živote môže nastať situácia, kedy nemáte inú možnosť ako svoje práva chrániť súdnou cestou. V jednoduchších prípadoch je možné vypracovať podania na súd bez potreby osobnej konzultácie prípadu. Ide najmä o prípady, kedy klienti potrebujú pomôcť koncipovať žalobu alebo platobný rozkaz a nepotrebujú, prípadne nechcú, aby ich advokát zastupoval aj v následnom súdnom konaní.