Právne služby online

Ponúkame Vám možnosť riešiť Vaše problémy priamo z Vašej kancelárie alebo domova. Nemusíte strácať čas osobným stretnutím s advokátom, ak potrebujete profesionálnu radu. V dnešnej dobe internetovej komunikácie, nie je návšteva advokátskej kancelárie vždy nevyhnutná. Právne poradenstvo online znižuje náklady na poskytnutie právnej služby a šetrí Váš čas a to pri zachovaní anonymity a maximálnej diskrétnosti.

Garancia profesionality

Právne služby sú poskytované v súlade s ustanoveniami zákona č.: 586/2003 Z.z. o advokácii advokátom zapísaným v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory, ktorý nesie za poskytnuté právne poradenstvo zodpovednosť.