Právne služby

Advokátska kancelária poskytuje právne služby vo všetkých oblastiach práva s výnimkou trestného práva. Veľká časť právnych služieb je zameraná najmä na oblasť obchodného práva, práva obchodných spoločností, občianskeho práva, autorského práva a tiež pracovného práva. Advokátska kancelária poskytuje tiež konzultačné služby v oblasti rodinného a dedičského práva.