Pracovné právo

V oblasti pracovného práva poskytujeme právne služby pri riešení pracovnoprávnych sporov, zastupujeme klientov v konaní pred súdmi, zabezpečujeme vypracovanie pracovnoprávnych dokumentov.