Rodinné právo

Poskytujeme klientom konzultácie v oblasti rodinného práva, v rozvodovom konaní, v sporoch o výživné a v ostatných rodinnoprávnych veciach.