Asistované založenie Spoločnosti s ručením obmedzeným (cena od 290€)

Pri asistovanom založení spoločnosti je potrebná väčšia súčinnosť klienta, výhodou však je nízka cena, ktorá zahŕňa odmenu advokáta a súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra.

Úkony, ktoré zabezpečí advokát:

 • Vypracovanie všetkých potrebných zakladateľských dokumentov
 • Vyplnenie tlačiva ohlásenia živnosti
 • Podanie návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra
 • Registrovanie spoločnosti pre daň z príjmu na príslušnom Daňovom úrade

Poplatky, ktoré platí advokát:

 • Súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra z poskytnutej odmeny

Úkony, ktoré zabezpečí klient:

 • Overenie podpisov na zakladateľských dokumentoch u notára
 • Návšteva živnostenského úradu a podanie tlačiva spolu s prílohami
 • Vyzdvihnutie živnostenského oprávnenia
 • Odoslanie dokumentov poštou na adresu advokátskej kancelárie, prip. ich osobné odovzdanie

Poplatky, ktoré hradí klient:

 • Správne poplatky za vydanie živnostenského oprávnenia (jeden predmet podnikania – voľná živnosť – 5€, jeden predmet podnikania – viazaná alebo remeselná živnosť – 15€)
 • Odmena notára za overenie podpisov na zakladateľských dokumentoch

Doplnkové služby

 • zabezpečenie sídla pre spoločnosť prostredníctvom našich partnerov
 • otvorenie účtu v banke

V prípade záujmu o doplnkové služby Vám ich cena bude vyčíslená na základe zadanej požiadavky.


Dokumenty na podpis si môžete vyzdvihnúť osobne, alebo Vám ich zašleme na Vami zadaný e-mail s poučením v koľkých vyhotoveniach sú dokumenty potrebné a na ktorých je potrebný overený podpis.