Kompletný právny servis pri založení Akciovej spoločnosti (cena od 1200€)

Pri kompletnom právnom servise pri založení spoločnosti je Vašou jedinou starosťou dostaviť sa k notárovi na podpis zakladateľských dokumentov a overenie podpisov u notára. O všetko ostatné sa postará advokát.

Cena predpokladá súkromnú akciovú spoločnosť založenú jedným alebo viacerými zakladateľmi bez výzvy na upisovanie akcií, s max. 3 členmi predstavenstva, 3 členmi dozornej rady a 5 predmetov činnosti v rozsahu voľnej živnosti.

Konečná cena závisí od počtu a druhu predmetov podnikania, ktoré si klient zvolí a odmeny notára za spísanie zakladateľskej listiny, ktorej výška závisí od výšky základného imania a prípadných doplnkových služieb.

Doplnkové služby

  • zabezpečenie registrácie akcií a vedenie zoznamu akcionárov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR a.s.
  • zabezpečenie sídla pre spoločnosť prostredníctvom našich partnerov
  • otvorenie účtu v banke

V prípade záujmu o doplnkové služby Vám ich cena bude vyčíslená na základe zadanej požiadavky


Dokumenty na podpis si môžete vyzdvihnúť osobne, alebo Vám ich zašleme na Vami zadaný e-mail s poučením v koľkých vyhotoveniach sú dokumenty potrebné a na ktorých je potrebný overený podpis.